О нашем реду

Наш ред основан је са идејом очувања националне свести и интереса, али и настојањем да се сачува и одбрани традиција и вера Православна. Хуманитарни рад, едукација и заштита Православља, наших светиња и хришћанских вредности примарне су ствари нашег реда. Поред тога, залажемо се за економски и војни савез православних земаља. Залажемо се за очување традиционалне породице која треба да буде чувар вере и стуб државе.

Чланови нашег реда имали су статус витезoвa у другим редовима, неки у Србији, неки у иностранству. Председник нашег реда био је члан Великог Приората Србије Витезова Темплара, међународне темпларске организације Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH). Оснивањем Православног Војног Реда Витезова Темплара добио је часни отпуст из ОСМТХ реда, али је остао у пријатељском контакту са својим сестрама и браћом и великом поштовању према реду у којем је поникао.

Ми смо строго војни ред, са војном дисциплином, национално оријентисани, без политичке позадине. У миру смо хуманитарци, а у рату прави војници који су спремни да се боре за своју веру Православну и своју земљу. Увек ћемо подржавати дијалог који се темељи на заштити људских права и никада нећемо мрзети друге народе и друге вере, јер мржња није одлика хришћана.

Оно по чему се разликујемо од осталих темпларских организација, пре свега, јесу називи функција које нисмо усвојили. Уместо тога, обзиром да смо војни ред, усвојили смо називе функција по војним чиновима. Поред тога, код нас је Командерија највиша инстанца, док су ниже Бригада и Вод. Бригада је област која захвата неколико Општина и свака Бригада има своје име. Вод је организован на нивоу једне општине.